• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Fundació

Estructura de la fundació

L’òrgan propi de govern és el Patronat; i depenent d’ell, l’Equip de Gestió.

El Patronat és qui ostenta el govern, administració i representació de la Fundació; vetlla pel compliment de les finalitats i objectius fundacionals, mitjançant l’impuls, direcció i supervisió dels centres.

El Patronat està format per:

Presidenta: Gna. Luz Ortigosa (Priora General de la Congregació).

Vicepresidenta: Sra. Maria Josepa Tomàs (directora titular del Col·legi Sant Domènec de Guzman – Tarragona).

Tresorera: Gna. María Ana de Jesús Galar.

Secretari: Jaume Ferrando (director titular del Col·legi Dominiques de l'Ensenyament - Barcelona).

Vocals:

Gna. Vinyet Estalella.

Gna. M. Jesús Equiza.

Sra. Olga Sanz (directora titular del Col·legi Santo Tomás - Pamplona).

Sra. Anna Fernández (directora titular del Col·legi Verge del Roser - Vallirana).

Sr. Aurelio García Cristóbal (director titular del Col·legi Santo Domingo de Guzmán- Aranda de Duero).

Sra. Mª Sierra Zamora Ruíz (directora titular del Col·legi Santa Rosa Villarubia de los Ojos-Ciudad Real.

Gna Rosario Martínez de Zúñiga (directora titualr del Col·legi Santa Caterina- Vic).

Marcel Pallejà (director titular del col·legi Sant Domènec de Guzman-Tarragona).

L’Equip de Gestió té com a funció la coordinació de la gestió educativa i de l’administració dels centres. Està format per:

Responsable de l’àmbit de la gestió global: Olga Sanz.

Responsable de l’àmbit economicadministratiu: Toni Garcia.

Responsable de l’àmbit educativopastoral: Vinyet Estalella.

Segueix-nos al Twitter!

Segueix-nos a l'Instagram!