• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Nivells

Trets de la nostra acció educativa

Volem oferir el nostre servei educatiu a l'home i la dona d'avui, per tal d'ajudar-los a ésser persones lliures, responsables i constructores de la història.

La nostra acció educativa es configura en els seguents trets:

 • La vivència d'un estil educatiu: senzill, obert, acollidor, alegre, de tracte personal i de confiança mútua, animat per l'esperit evangèlic de llibertat i caritat.
 • La recerca de la veritat i la fidelitat a las seves exigències segons l'esperit de Sant Domènec.
 • La ferma convicció de la necessitat d'una educació en Valors que il·luminin la vida de la persona i la facin més feliç.
 • La tenacitat a adaptar programes i mètodes al progrés de la psicologia, la pedagogia i la didàctica.
 • L'afany per assolir un ensenyament i una formació de qualitat.
 • La pràctica d'una convivència basada en el diàleg que afavoreixi un clima de respecte i treball.
 • L'obertura a totes les classes socials sense afany de lucre ni poder.
 • La inserció de la nostra acció educativa en el context sociocultural on es troba el nostre Centre.

Principis Metodològics

Els principis metodològics que creiem bàsics en la nostra tasca educativa intenten promoure en els nostres alumnes el desenvolupament de CAPACITATS, la pràctica de DESTRESES I HABILITATS i, alhora, el descobriment de VALORS i la formació d'ACTITUDS.

Tenim en compte els següents principis:

 • Utilitzar una metodologia amb enfocament GLOBALITZADOR, ENGRESCADORA I MOTIVADORA.
 • Fomentar L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU, actiu, flexible, obert, pràctic...
 • Atendre la DIVERSITAT.
 • Fer del TREBALL EN EQUIP dels professors una dinàmica habitual.
 • Realitzar una AVALUACIÓ de la nostra acció educativa, criterial, formativa i orientadora en els alumnes. Partir d'una avaluació inicial fent-la global i adequant el procés d'ensenyament al progrés real de l'aprenentatge dels alumnes.

 

Pastoral

Departament d'Animació Cristiana

El Departament d’Animació Cristiana és responsable de promoure i coordinar l’acció Pastoral evangelitzadora que es porta a terme a la nostra escola, oferint als alumnes ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat. Els encoratgem a assumir una jerarquia oberta de valors que donin sentit a la seva vida, valors que van donar coherència a Sant Domènec de Guzmán i que caracteritzen l’estil dominicà. Aquests valors són:


La veritat - La interioritat - La fraternitat - La solidaritat


Sant Domènec

Domènec de Guzmán va néixer a Caleruega l’any 1171. Era fill d’una família benestant formada pels seus pares, Felix de Guzmán i Juana de Aza i els seus germans Manés i Antonio.
Ja des de ben petit, en Domènec destacà el seu afany per conèixer i aprendre. Per això va ser enviat a estudiar a casa del seu oncle i més tard, l’any 1184, anà a la universitat de Palència per estudiar filosofia i teologia.
Va ser ordenat prevere a Osma.
L'’any 1203 acompanyà el seu bisbe a una ambaixada a Dinamarca per concertar el matrimoni del fill del rei Alfons VIII de Castella.
En travessar el sud de França, Domènec conegué els heretges càtars i va veure la necessitat de quedar-s'hi per anunciar la paraula de Déu.
L'any 1208, va fundar a Prulla una casa per a unes dones que havien deixat l’heretgia càtara, i va ser allí on va començar a viure la primera comunitat de dominiques.A poc a poc Domènec s’adonà que només una orde religiosa faria possible la seva missió de evangelitzar. L'any 1216 va ser aprovada pel papa Honori III
Els frares predicadors van marxar a les principals universitats d’Europa: París, Bolonya, Tolosa...i van estendre la paraula de Déu.
Domènec morí a Bolonya el 6 d’agost de 1221.

Activitats extraescolars

Activitats extraescolars

 • Informàtica i internet.
 • Agrupacions flexibles i suport escolar.
 • Treball per projectes i tallers.
 • Sortides culturals i recreatives. (Colònies)
 • Celebració de les festes i tradicions del nostre país.
 • Competències o Habilitats socials.
 • Educació en valors.
 • Tècniques d'animació a la lectura.
 • Programa de jocs matemàtics.
 • Pla d'acció tutorial:dinàmica de grups i tutoria personalitzada.
 • Atenció a la diversitat.
 • Orientació professional.

Serveis que oferim:

 • Assessorament psicopedagògic.
 • Servei de menjador.
 • Servei de Biblioteca.
 • Prolongació de jornada. (8 - 9h i 17 - 18h)
 • Casal d'estiu.
 • Assegurança d'accidents i d'infortuni.

Pels alumnes:

 • Rítmica.
 • Anglès.
 • Dansa-jazz.
 • Aeròbic.
 • Bàsquet.
 • Futbito.
 • Escacs.
 • Guitarra.
 • Teatre.
 • Iniciació esportiva.

Segueix-nos al Twitter!

Segueix-nos a l'Instagram!