Dins del marc del projecte REVISTA, hem pogut gaudir de la presència de la Sra. Carolina Guasch, mare de l’alumna Adriana Ferré de 3rA. Treballa i coordina la revista de l'empresa on treballa. Amb la seva experiència hem pogut aprendre que no és fàcil, que tot requereix esforç, dedicació i positivisme. Un denominador comú de qualsevol fita ben feta. 

Gràcies a ella hem pogut reflexionar i analitzar la feina feta i la que queda per fer. Després de les idees hem de pensar què volem escriure, a quines pàgines ho posarem, títol, fotos, disseny... Un primer esbós on hi treballaran col·laboradors que escriguin textos, dissenyadors, correctors, fotògrafs...

Qui sap si algun de nosaltres es dedicarà professionalment a alguna d’aquestes tasques!