La setmana passada vam celebrar els JOCS OLÍMPICS ESCOLARS de Cicle Mitjà

L’adrenalina ens va omplir el cos.

ENGLISH

Welcome to the Dominiques Olympic Games.

Olympic Games are a life philosophy which draws sport, culture and education in the aim of creating a harmonious balance between body, will and mind. Originally promoted by Pierre de Coubertin, this philosophy is an essential element of the Olympic movement and the celebration of the games.

Dominiques de l’Ensenyament Olympic Games are constructed around three core values: excellence, friendship and respect.

Give your best, teamwork, respect each other and enjoy yourself!

Thank you for your attention, let’s begin!

 

CATALAN

Els Jocs Olímpics són una filosofia de vida que atrau l’esport, la cultura i l’educació amb l’objectiu de crear un equilibri harmoniós entre cos, voluntat i ment. Va ser promogut originàriament per Pierre de Coubertin, aquesta filosofia és un element essencial del moviment olímpic i de la celebració dels jocs.

Els Jocs Olímpic de les Dominiques de l’Ensenyament estan construïts en aquests tres valors bàsics: excel·lència, amistat i respecte.

Doneu el millor que porteu a dins que és molt, treballeu en equip, respecteu-vos i gaudiu!

Gràcies per la vostra atenció, comencem!