Un projecte interdisciplinari és un  treball que parteix d’un context i que requereix l'aplicació de coneixements de diverses àrees. La seva metodologia facilita l’adquisició de competències bàsiques  donat que  prioritza la construcció del propi coneixement, incentiva processos d’investigació, potència el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg.

Projecte revista de 3r de primària ha estat un model engrescador, viu, molt laboriós, ple de dubtes i retocs, assessorat per professionals del món editorial.

Un munt de revisions, dissenys, decisions... que no ha estat fàcil!

S’ha de reconèixer que arribar a acords implica ser flexible . Però n’aprendrem!

Estem disposats a aprendre, desaprendre i tornar a aprendre.

Estem començant.

Us presentem les tres creacions. Una revista de cada grup.

Obriu doncs les nostres creacions.