Èpica, lírica, tragèdia, poesia, ficció, novel·la, conte, comèdia, drama, assaig, dietari, article d’opinió… són conceptes que es van “desdibuixant” amb el pas del temps, malgrat ser un/a lector/a empedreït/ida, i que cal anar actualitzant  -poesia visual, microrrelat, hipertext, novel·la gràfica, intertextualitat, metaliteratura…- per a “descodificar” el que llegim, atès l’actual hibridisme genèric.

A parlar dels gèneres literaris, precisament, hem dedicat la trobada d’avui.

El proper dia 21 comentarem la novel·la de l’Almudena Grandes.