PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA-OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

 És un programa (PROJECTE) de suport a la infància i la família què, juntament amb les entitats socials col·laboradores, permet treballar perquè els menors en situació de pobresa o exclusió tinguin les mateixes oportunitats de promoció i desenvolupament socioeducatiu que la resta de nens i nenes, des d’un enfocament d’atenció integral, en el dia a dia i com a part d’un projecte a llarg termini.

 

Els àmbits d’actuació del programa són:

-          SALUT, garantint als infants un nivell de benestar físic i psíquic òptim i

-          EDUCACIÓ, facilitant-los l’accés a entorns educatius que els aportin referents sòlids per al futur.

El nostre Centre participa en el programa des dels seus inicis (any 2007); actualment els subprogrames I serveis específics de participació són :

-          SALUT:

o   ALIMENTACIÓ I HIGIENE INFANTIL (de 0 a 3 anys)

o   ULLERES I AUDÍFONS (de 3 a 17 anys)

o   SUPORT PSICOLÒGIC (de 3 a 17anys)

-          EDUCACIÓ:

o   REFORÇ EDUCATIU (de 3 a 17 anys)

o   EQUIPAMENT ESCOLAR (de 3 a 17 anys)

o   CENTRE OBERT/CASAL-CAMPUS D’ESTIU (de 3 a 17 anys)

 

“Es treballa perquè els nens siguin només nens"

Subscriure's

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.