Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

Les proves es realitzaran la primera setmana de març, cal passar prèviament per la secretària de l'escola (9:30 a 13:00) per inscriure's.

Informació a la web d'Ensenyament

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/proves/proves_lliures_obtencio_titols/proves_obtencio_titol_graduat_eso_lalumnat_no_finalitzar_etapa/

Continguts de la prova:

2015 Criteris d'avaluació geso

 

Subscriure's

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.