Activitats Extraescolars

Som una Escola Cardioprotegida

 La nostra Escola, en l’afany per la millora contínua i la seguretat per als nostres alumnes, mestres i famílies s’ha integrat en l’Objectiu 2020: Carioprotecció Civil, d’aquesta manera hem incorporat a les nostres instal·lacions un desfibril·lador d’ús semiautomàtic per assistir a qualsevol persona en els primers minuts de produir-se una parada cardíaca. 

El desfibril·lador és l'equip tècnic, homologat per al seu ús d'acord amb la legislació vigent, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme vital a la persona que ha patit l’aturada.

El personal del nostre centre s’ha format paral·lelament en l’ús de l’aparell i per a la realització de les maniobres d’RCP (Reanimació Cardiopulmonar) en cas que fos necessari. Durant els diferents anys duem a terme tallers de primers auxilis i de recordatoris per a poder realitzar totes les maniobres correctament.

La mort sobtada afecta més de 20.000 persones cada any a Espanya 10 vegades més víctimes mortals que per accident de trànsit i 4 vegades més víctimes que per càncer de mama. El 80% succeeixen en espais PÚBLICS, fora de l’àmbit hospitalari, sense equip sanitari a l’abast. Afecta a TOTS, sense distinció d’edat, de l’estat de salut, ni entorn, ni activitat professional, és un risc universal.

L’atac de cor una malaltia molt freqüent:

 • Perquè la majoria succeeix en ESPAIS PÚBLICS, sense equip sanitari a l’abast
 • Perquè AFECTA A TOTES les edats, estats de salut, feines i entorns
 • Perquè NO es PREVISIBLE…
 • i sobretot perquè és REVERSIBLE, quan s’actua AVIAT!

 

D’aquí, que els passos més important i que el personal del nostre centre estan capacitats per fer-los son els següents:

 • Reconeixement de la situació d’emergència (saber diferenciar una mort sobtada) i avís als equips de salvament
 • Practicar les maniobres de reanimació
 • Ús del desfibril·lador


Formar EQUIPS CIVILS en Cardioprotecció és

 • una RESPONSABILITAT SOCIAL
 • una RECOMANACIÓ LEGAL
 • una GARANTIA FAMILIAR

 

Per a més informació podeu visitar el web aquí

 

 

 

Una escola de barri

La nostra escola porta més de 150 anys ubicada al carrer Mallorca de Barcelona, a tocar de la Sagrada Família i del Passeig de Sant Joan, formant part de la dret de l’Eixample de Barcelona, tot i que abans havíem estat ubicats al carrer de les Beates número 1, al cor de la ciutat. La majoria dels nostres alumnes, tot i algunes excepcions, són residents del nostre districte; per això posem tots els nostres esforços per a què els carrers adjacents siguin un entorn segur, per això estem implicats en els projectes promoguts per l’Ajuntament de Barcelona com el del Camí Escolar – Espai Amic. També disposem d’una gran barana protectora al llarg de tot el carrer Mallorca que separa la vorera i la calçada.

A les Dominiques de l’Ensenyament, com a Escola arrelada al barri ens agrada gaudir dels nostres veïns i de la nostra comunitat, així com també volem que ells gaudeixin de la nostra Escola; som un col·legi oberta al barri, per això duem a terme diverses activitats on tots els nostres ciutadans poden participar: els castellers de la Sagrada Família visiten l’Escola amb regularitat, tenim un grup de batucada, fem visites amb tots els cursos en indrets destacats del nostre barri, aprofitem la biblioteca municipal i els poliesportius per a fer piscina. També, per carnestoltes fem una rua per la nostra illa de cases; el pessebre vivent, la diada de la família.. nombroses activitats on el veïnat és una peça clau de la nostra Escola, és per això que les nostres instal·lacions acullen diverses activitats, ja siguin puntuals o periòdiques.

Volem ser part activa del barri i gaudir-lo plenament en el dia a dia, per això ens comprometem a ser una peça clau del desenvolupament, cuida i estima d’aquest. Per això també participem en diverses plantacions en el Passeig de Sant Joan, i en concursos organitzats per les Associacions de Veïns i Veïnes.

 

 

 

Ambients d'aprenentatge

Els nostres alumnes son persones capaces, plenes d’emocions, sentiments, experiències, espontaneïtat, curiositat i amb moltes ganes d’aprendre; el qual sap expressar-se en múltiples llenguatges L’Infant és un ésser social que interactua amb els companys/es, els adults i amb l’entorn proper. Aquesta interacció és una font de creixement i enriquiment mutu.

Les capacitats es desenvolupen molt millor i més ràpidament mitjançat –o a través– del joc, ja que és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement; allò que el nen aprèn a través d’un joc es transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una activitat que desperta la intel·ligència.

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Els principals objectius dels Ambients són:

 • Potenciem l’autonomia dels infants: l’alumne esdevé l’eix vertebrador de tota l’activitat que porta a terme, educant també així la seva capacitat de decisió d’acord amb els seus interessos i les seves motivacions.
 • Afavorim el vincle entre els diversos cursos: Considerem important l’organització de grups naturals, no constituïts per edats, sinó per interessos, que afavoreixin la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donin relacions d’ajuda.
 • Creació d’espais inclusius:  Eduquem als infants perquè convisquin en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes, perquè es comportin d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • Utilitzar i manipular els materials, espais i objectes que l’infant té al seu abast d'acord amb les seves capacitats, necessitats i estat emocional.
 • Afavorim el desenvolupament global de l’infant: es potencien les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats; es desenvolupen els hàbits socials compartint els espais, els jocs, la capacitat de posar-se d’acord els uns amb els altres; es millora el llenguatge oral, el lèxic i l’espontaneïtat en la parla, es progressa en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. Els alumnes expressen els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement. 

A l’Escola disposem de 12 ambients diferents

 

 • Manetes i dits: Treballem la motricitat fina amb diversos tipus d’objectes, per a poder ajudar al nen/a a madurar en la posició de pinça i fortalesa dels ditets.
 • Expressió: Tenim una aula preparada amb una tarima, diversos vestits i disfresses i equipada amb tot el necessari per a poder per expressar-se lliurement i desenvolupar la  seva creativitat artística. En aquest ambient l’infant troba propostes de treball creatiu. Cadascú s’expressa amb un estil propi i a la vegada és espectador de les obres dels companys. Les activitats que es realitzen tenen un sentit pedagògic relacionat amb la cultura, natura i context històric. 
 • Rampes i construccions: A l'ambient de construcció pretenem que els infants adquireixin confiança en les seves possibilitats i que experimentin amb les seves capacitats de manipulació: apilar, encaixar, fer pressió, inserir. Volem que sentin el desig de superació i que observin l'evolució del processos.
 • La caseta: A l'ambient de la caseta hi ha precisament una casa de la mida d'un infant. Podem simular a ser com el pare, la mare,  el nen o el bebè. Podem cuinar en la nostra pròpia cuineta, treballar en el despatx amb l’ordinador. 
 • Oficis: Tenim una aula preparada especialment per als oficis: tenim un cotxe amb el seu motor per poder-lo arreglar; la zona de bricolatge amb totes les eines per a fer els nostres projectes; la perruqueria amb el seu rentacaps; i el nostre mercat propi on podem ser els clients però també els propis venedors. 
 • Tecnològic: Disposem de diversos ordinadors i tablets preparats per als infants, amb jocs dissenyats especialment per a promoure les seves capacitats intel·lectuals. També tenim Bee-Bots, un petit robot en forma d’abella que ha de seguir unes instruccions mitjançant els botons que prèviament hem programat, i que s’ha de seqüenciar correctament a través de la pulsació de botons per recórrer un circuit i arribar a un destí que marquem com a objectiu. 
 • Experiments: En l’Ambient d’experimentació descobrim amb el microscopi diverses mostres preparades per als més menuts, observem la natura amb les lupes, experimentem amb diverses textures i objectes.
 • Matemàtic: Amb la màquina de sumar i amb les diverses activitats preparades en l’aula aprenem a sumar d’una forma diferent amb companys de diferents edats i de manera divertida i autònoma.
 • Contes i lectura: Llegim diverses històries i contes de forma relaxada i tranquil·la en l’Ambient de lectura. La mestra ens ajuda a llegir i triar quin conte és el millor per a nosaltres. 
 • Jocs de taula: Aprenem a jugar els jocs tradicionals: puzzles, memory, joc de l'oca, tres en ratlla, cartes, dòmino, parxís, escacs...
 • Creatiu: A l’Ambient d’art hi trobem tota mena de materials, eines, suports i propostes com pintures, fang, ceres, tisores, pega, cordills, botons, pinzells, llapis, retoladors, gomets, papers de colors, punxons, revistes de fotografies, cartolines de colors, làmines, fulles... pretenem que els infants experimentin per tal d'atansar-se a l'expressió artística a través de la seva dimensió creativa. Pretenem que experimentin i creïn amb l'ús progressiu de diversos materials i tècniques per a expressar-se a través de les arts. Estimulem les idees, les emocions i la imaginació.
 • Llum i ombres: L’ambient de llums i ombres és un espai màgic on els infants deixen volar la seva imaginació i creativitat. Cada objecte, col·locat en una posició o en una altra, es pot transformar en una cosa diferent que potser no havíem imaginat abans. A partir del material de l’aula poden acabar creant una obra artística amb personatges ben originals.

 

 

 

Escola Plurilingüe

La nostra Escola promou i fomenta l’aprenentatge de 5 idiomes durant tota l’etapa educativa. Utilitzem el català com a llengua vehicular de comunicació oral, escrita i d’aprenentatge de la comunitat escolar. Els continguts i estructures lingüístiques comunes es concretaran a través d’aquesta llengua. També és la llengua que ha de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües i ha d’estructurar els aprenentatges de totes les altres àrees. 

Posem un èmfasi especial en el ple assoliment dels continguts dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3, l’alemany des de 1r d’ESO i el francès des de 2n d’ESO.  El projecte d’Escola plurilingüe compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat. Tenim com a objectiu fer dels idiomes estrangers llengües útils, vives i necessàries per ser emprades en situacions comunicatives quotidianes dins de l’aula, de l’escola i fora. 

Considerem que assolir la competència lingüística és bàsic per al desenvolupament dels alumnes en tots els àmbits escolars i socials. El centre tindrà cura de la qualitat de l’ensenyament de les llengües i el professorat serà el transmissor del model d’ús per a l’alumnat, perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid. El nostre Projecte Lingüístic haurà d’afavorir que l’ús de les llengües potenciï la no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició. El nivell assolit al final de l’ensenyament secundari obligatori i/o post-obligatori ha de capacitar l’alumne per a poder comprendre i produir missatges orals i escrits, amb propietat, autonomia i creativitat, fent-los servir per a comunicar-se i per a organitzar el propi pensament.

ANGLÈS

La primera llengua estrangera, l’anglès, s’introdueix durant el primer curs d’Educació Infantil (P3) amb una hora setmanal, on s’ha de sumar la matèria de psicomotricitat, educació física i informàtica que s’imparteixen en català i anglès. Juntament amb el Primer Cicle d’Educació Primària s’utilitza el mètode Artigal; aquest mètode proposa una manera de construir l’aprenentatge de la llengua estrangera entre els tres i els set anys. El mètode està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa. Artigal ens proposa una metodologia basada en els story-tellings, és a dir, contes que són escenificats de manera col·lectiva i conten amb un suport visual, amb la finalitat que els nens siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport visual d’una manera autònoma, i sobretot, dur aquesta pràctica a terme fora de l’escola.

A Cicle Mitjà i Superior de Primària es desdobla una hora de classe per a fer expressió oral. 

El còmput horari augmenta fins a quatre hores setmanals a ESO i tres a Batxillerat. A ESO s’està oferint dins de les matèries optatives la possibilitat de triar matèries en anglès ( Medi Ambient i Info-mates).  Hi ha cursos (activitats complementàries i matèries optatives) que poden arribar a fer fins a set hores de classe en anglès.

Altres activitats relacionades amb el projecte lingüístic de l’escola és el visionat de les pel·lícules en VOS. i la retolació dels espais en anglès. Participem en concursos com “The Big Challenge” que es duu a terme a nivell Europeu en escoles seleccionades d’arreu del territori. També dins del projecte d’escola plurilingüe s’està fomentant la formació d’anglès dins del claustre de professors. 

Els alumnes que ho desitgen poden ampliar les hores dedicades a l’aprenentatge de l’anglès amb hores d’activitat extraescolar.

AUXILIARS DE CONVERSA

Disposem d’auxiliars de conversa amb professors nadius que realitzen diverses hores setmanals amb grups reduïts d’expressió oral dins l’horari de la matèria per tal de millorar la capacitat comunicativa en totes les edats escolars. 

Els auxiliars es fan presents a  les classes d’anglès a infantil, primària, secundària i batxillerat de reforçar l’expressió oral en llengua anglesa i a la vegada ajudar a preparar els exàmens d’anglès.

ALEMANY

Com a segona llengua estrangera i de manera optativa, el centre ofereix l’alemany, ja que gaudeix de molta presència actualment, fet que propicia la preparació per al món laboral l’aprenentatge d’aquest idioma. L’iniciem a 1r d’ESO per començar a familiaritzar els alumnes amb la intenció d’anar augmentat l’oferta en els següents cursos. 

FRANCÈS

La proximitat geogràfica amb França fa que la nostra Escola segueixi apostant per l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera i matèria optativa a partir de 2n d’ESO, que es cursa fins a 2n de Batxillerat amb dues hores setmanals a cada curs. 

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS

Per als alumnes de 3r d’ESO s’ofereix la possibilitat de realitzar un intercanvi lingüístic amb escoles del Regne Unit. Aquest any l’intercanvi es durà a terme del 24 al 31 de març amb una escola de Sandwich, Kent. La nostra Escola organitza les estades a països anglòfons per fer immersió lingüística. El programa consisteix en una estada d’una setmana amb allotjament a casa d’un dels alumnes que prèviament haurem rebut a casa nostra. Es faran activitats lúdiques i culturals durant aquesta setmana.

També s’ofereix per a 3r i 4t d’ESO un intercanvi d’alumnat amb una escola de França durant una setmana. Aquest intercanvi es realitzarà del 24 al 31 de març a Fogueres, a la Bretanya francesa. Els alumnes que ho desitgen poden participar en el programa d’intercanvi que ofereix la possibilitat d’aprofundir en l’idioma francès i a la vegada conèixer la cultura i els costums d’aquesta regió de França. Els nostres alumnes s’allotgen en famílies d’una escola de la Bretanya francesa  amb fills de la mateixa edat. A la vegada han de rebre a casa seva, durant una setmana, el seu corresponent francès.

EXÀMENS OFICIALS

La nostra Escola prepara els nostres alumnes per a poder realitzar els exàmens oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge. Els exàmens pels quals apostem són:  KET, PET, First Certificate i Advanced. L’índex d’aprovats és elevat i any rere any augmenta l’interès per aquest servei.

També preparem al nostre alumnat per a realitzar els exàmens oficials de llengua francesa DELF, amb col·laboració amb l’Institut Francès de Barcelona, podent certificar els nivells A1, A2, B1, i B2 al finalitzar la seva vida escolar.

Estem treballant per a poder oferir la possibilitat de realitzar exàmens oficials de llengua alemanya.