Activitats Extraescolars

Iniciació Musical 1

S'oferiran eines per viure els elements de la música de manera sensorial. Despertant l'infant en l'art musical, en el desig de fer música, de ser-ne el protagonista, d'atreure'ls cap al món sonor i les seves combinacions, obrint les oïdes a diferents estils de música i a la descoberta de la seva capacitat d'improvisar, cantar i escoltar.

Iniciació Musical 2

En el curs d'iniciació musical 2, a més, s'oferiran uns Tallers Instrumentals per a que els infants puguin, si volen, triar un instrument per tocar de cara al curs següent.

Preparatori

S'oferiran eines per entendre la música i per explorar l'univers sonor, tant en els seus aspectes cognitius com emotius. En aquest curs coneixeran les bases de la lecto-escriptura musical i se li obriran les possibilitats d'escriure les seves creacions. Hi haurà també la possibilitat de conèixer diversos instruments incitant als infants a la pràctica instrumental sense deixar de banda el cant, l'audició i la creativitat.

Taller de Guitarres

Es donaran coneixements bàsics i entenedors per tocar i acompanyar temes musicals d'interès dels participants. No es requereix experiència prèvia. L'estudiant ha de comptar amb guitarra pròpia, de possibilitat de temps i entusiasme.