Activitats Extraescolars

TEATRE MUSICAL

El teatre musical és una variant del teatre que barreja la dansa, la interpretació i el cant i que va néixer als Estats Units als anys vint.

Amb aquesta extraescolar pretenem que els nens i les nenes se sentin com uns actors i actrius de Broadway  i aconseguir que, a final de curs, siguin capaços de pujar a un escenari i interpretar, crear, ballar i cantar al mateix temps.  Això ho anirem assolint mitjançant les activitats de classe que,  a poc a poc i d’acord amb el ritme i el nivell dels alumnes,  aniran augmentant progressivament de dificultat.

L’activitat tindrà una periodicitat de  dues hores a la setmana: una la dedicarem a la classe d’interpretació i l’altre anirà canviant cada setmana entre dansa i cant.

A partir de 3r de Primària

TEATRE EXPRESSIÓ

(Teatre, cançons, contes i jocs)

Iniciació a l’expressió artística a partir de P3